Vijf gedecoreerden in gemeente Zevenaar

221 Views

Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning zijn in Zevenaar vijf inwoners gedecoreerd vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Zij zijn allen benoemend tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H.G.A. (Harrie) Hulshof

De heer Hulshof is benoemd vanwege zijn belangeloze inzet als vrijwillig bestuurslid van diverse verenigingen. Decorandus is onder andere 16 jaar bestuurslid van de St. Accommodatiebeheer Lobith Tolkamer (SALT).  Ook was hij vele jaren bestuurslid van schuttersvereniging Eendracht Maakt Macht en maakte deel uit van  diverse commissies. Tevens was hij bestuurslid en later voorzitter van Tennisvereniging Lobith.

De heer A. (Arend) Minkman

De heer Minkman zet zich vanaf de oprichting in 1996 van buurtpreventie/wijkcoördinatie Angerlo met hart en ziel in voor deze organisatie. Eerst als secretaris en sinds kort als actief lid.  Decorandus is surveillant, burgerhulpverlener en hij zet zich in om de AED beter toegankelijk te maken. Hij is ook actief als vrijwilliger en voorzitter van het bestuur van de stichting Jeugd- en Jongerenwerk Angelo. Daarnaast werft hij sponsoren voor de vakantieweek voor de jeugd. Hij was medeorganisator van diverse evenementen in Angerlo.

Mevrouw J.G.J. (Annie) Scholten-van Schaik

Mevrouw Scholten-van Schaik is al gedurende vele jaren zeer actief voor de Babberichse samenleving. Decoranda is medeoprichter en bestuurslid van Dorpsraad Babberich. Zij is ook medeoprichter en actief lid van de AED-groep Babberich. Tevens is mevrouw Scholten-van Schaik oprichter, commissielid en teamcoach van buurtvereniging De Middag. Zij is lid van de jeugdcommissie van tafeltennisvereniging TTV Shot. Zij is ook verantwoordelijk voor de boekhouding en de ledenadministratie. Voor het Longfonds in Babberich is zij coördinator voor de collecte. Daarnaast was zij leesmoeder, had zij zitting in de ouderraad en was coördinator van de verkeersbrigadiers van basisschool st. Franciscus.

Mevrouw R.P. (Ruth) Sopacua

Mevrouw Sopacua is al meer dan 25 jaar vrijwilliger voor basisschool IKC Carrousel Zevenaar en lid van de oudervereniging van deze school. Zij verricht diverse hand- en spandiensten bij talloze activiteiten. Bovendien levert zij een bijdrage aan het reilen en zeilen van de schoolbibliotheek. Ze was lid van de ouderraad. Tevens was decorandus actief als vrijwilliger voor  Stichting Doppie voor Sacha in Zevenaar, een stichting die zich inzet voor de bekostiging van de training van een hulphond voor een jongere met een zeldzame spier- en botziekte.

De heer G.P.J. (Geert) Meijer

De heer Meijer is een zeer actief bestuurslid en de voorzitter van de Stichting Vrienden van de Lobithse Molen. Behalve bestuurlijke taken verzorgt decorandus rondleidingen, pleegt hij onderhoud en heeft hij meerdere jaren de molenmarkten georganiseerd. Mede door zijn expertise en tomeloze inzet bij de opbouw en inzet voor het behoud van Tolhuys Coornmolen is de molen gered van haar ondergang.

Van links naar rechts op de foto: Mevrouw J.G.J. (Annie) Scholten-van Schaik, burgemeester Lucien van Riswijk, de heer G.P.J. (Geert) Meijer, de heer H.G.A. (Harrie) Hulshof, de heer A. (Arend) Minkman en mevrouw R.P. (Ruth) Sopacua

Share on LinkedInEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on Twitter

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!