maandag, juni 24, 2024
No menu items!
Liemers Actueel is vernieuwd
HomeDuivenDuiven en Westervoort willen op 1 januari 2018 ambtelijk fuseren

Duiven en Westervoort willen op 1 januari 2018 ambtelijk fuseren

De gemeente Duiven en de gemeente Westervoort willen per 1 januari 2018 ambtelijk fuseren. Dat hebben de colleges van beide gemeenten hun gemeenteraden voorgesteld.

Op die datum moet er één ambtelijke organisatie komen die vanuit twee gemeentehuizen de dienstverlening aan de inwoners van beide gemeenten biedt. Er blijven twee gemeentebesturen; twee raden en twee colleges die bevoegd en verantwoordelijk zijn het beleid in hun gemeente voor te bereiden, vast te stellen en uit te voeren. Zo blijft er voldoende ruimte voor de eigen identiteit (‘couleur locale’) van beide gemeenten.

Krachtig en nabij

De colleges zijn van mening dat de fusie in het belang is van de inwoners van beide gemeenten. De fusie stelt de gemeenten in staat de regie over de toekomst in eigen hand te houden, zelf de strategische beleidskeuzes te maken en een serieuze speler te blijven in de Liemers en de regio Arnhem. De ambtelijke samenwerking moet leiden tot een nieuwe organisatie die robuust en flexibel is, optimale dienstverlening biedt aan inwoners, organisaties, bedrijven en bestuur en die minder kost dan de twee huidige organisaties samen.

Toekomstgericht

Met het oog op de toekomst willen Westervoort en Duiven minder kwetsbaar zijn, meer kwaliteit bieden, meer kracht genereren, meer kansen creëren en daarvoor minder kosten maken. Zowel Westervoort als Duiven zijn op dit moment prima in staat alle taken uit te voeren, hun inwoners goede dienstverlening te bieden en hun politiek-bestuurlijke ambities te realiseren. Er zijn weliswaar kwetsbaarheden, maar er zijn geen urgente problemen. Het zijn de ontwikkelingen in bestuurlijk Nederland en de veranderende samenleving die vragen om een herijking van de positie van Duiven en van Westervoort.

Ontwikkelingen in de regio

Samen met de andere twee Liemerse gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden hebben Duiven en Westervoort diverse samenwerkingsvarianten onderzocht. De uitkomst was dat samenwerken in welke vorm dan ook zou leiden tot meer ambtelijke en bestuurlijke kracht. Na de verkiezingen in 2014 kozen de gemeentebesturen van Duiven en Westervoort voor bestuurlijke nabijheid en ambtelijke kracht door uitbreiden van de Liemers samenwerking. In de loop van 2015 besloot Zevenaar in te gaan op het verzoek van Rijnwaarden om voorbereidingen te treffen voor het besluit tot herindeling. Dit was voor Duiven en Westervoort aanleiding om opnieuw de positie te bepalen. Het intensiveren van de samenwerking tussen beide gemeentelijke organisaties is een manier om de eigen kracht te vergroten, om zelf de koers te blijven bepalen in een veranderende bestuurlijke omgeving en om elkaar te versterken zonder dat de gemeenschap zijn eigenheid verliest.

Een nieuwe rol voor de gemeente

De andere aanleiding voor het voorstel om ambtelijk te gaan fuseren is de zoektocht naar de nieuwe rol van de gemeente in een veranderende samenleving. De tijd dat de gemeente als vanzelf de taken en problemen van de samenleving overnam, ligt achter ons. Dat wil zowel de gemeente als de samenleving niet meer. In de samenleving is voldoende potentieel om sommige maatschappelijke problemen zelf en samen op te lossen. Van de overheid wordt hierin terughoudendheid gevraagd.

Deze nieuwe rol vraagt om een nieuw samenspel van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie met de samenleving. Wat voor gemeente we politiek-bestuurlijk willen zijn, komt voor een belangrijk deel tot uiting in de manier van werken van de ambtelijke organisatie.

Bestuurlijk traject

De plannen voor het aangaan van een intensieve samenwerking die resulteert in de ambtelijke fusie staan in het beslisdocument “Krachtig en nabij”. Er staat een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten die de colleges hebben gehanteerd bij het vormen van de plannen. De definitieve kaders worden door de gemeenteraden gesteld. Zodra deze bepaald zijn, worden ze opgenomen in het document en stellen de colleges het plan definitief vast. Vooruitlopend daarop hebben de colleges fiat gegeven aan de gemeentesecretarissen om de plannen alvast verder voor te bereiden, zodat 1 januari 2018 haalbaar is.

foto: Google Maps

OOK INTERESSANT?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertenties -
 De nieuwe brochure van Kunstwerk! is uit.
 TV beugels of audio beugels kopen? Dat doe je bij de TV beugel Specialist!
 Film brengt een gevoel over

Meest gelezen

Nieuwste reacties