vrijdag, september 22, 2023
No menu items!
Liemers Actueel is vernieuwd
HomeAlgemeenGrote restauratieprojecten in de Liemers; Huis Sevenaer en Huis Landfort

Grote restauratieprojecten in de Liemers; Huis Sevenaer en Huis Landfort

Gezamenlijk persbericht Huis Sevenaer & Huis Landfort

Zevenaar / Megchelen, 2 april 2020

Recent maakte de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed bekend 27 grote restauratieprojecten financieel te ondersteunen. Daarvan bevinden zich twee objecten in de Liemers, te weten Huis Sevenaer en Huis Landfort. Beide stichtingen maken bekend blij te zijn met de toegekende subsidies, ondanks de huidige maatschappelijke zorgen.    

Het Ministerie van OC&W reserveerde eerder 60 miljoen euro extra voor het behoud van rijksmonumenten met tenminste 2.5 miljoen aan subsidiabele restauratiekosten. Bij de pas toegekende subsidies speelden verduurzaming en drempelverlaging ook mee in de beoordeling. Van de 27 rijksmonumenten die geld krijgen, liggen er twee in de Liemers namelijk Huis Sevenaer en Huis Landfort te Megchelen. Voor meer info over de regeling en toekenning, zie hier.

Huis Sevenaer ontving € 2.560.712,- voor de restauratie en verduurzaming van het Hooge Huis, het centrale landhuis op dit (agrarische) landgoed en haar groene omgeving. De stichting richt zich op natuurbehoud en -educatie, natuur-inclusieve landbouw in samenhang met het behoud van het cultureel erfgoed. Huis Sevenaer wordt een ecologisch ontmoetings- en kenniscentrum, waarin het Hooge Huis een centrale rol zal gaan vervullen. Met respect voor de oorspronkelijke functie van de kasteelboerderij en de drie hiervoor genoemde pijlers van het landgoed, krijgt het Hooge Huis een gewijzigd gebruik. Naast de reeds bestaande woonfunctie, wordt de museale inrichting toekomstig bestendig gerestaureerd. Zo ontstaat een duurzame (beperkt) toegankelijke omgeving waar reflectie en ontmoeten centraal staan, aansluitend bij de kernwaarden rust, landbouw en natuur.

Huis Landfort, gelegen op de Duitse/Nederlandse grens, benut de toegekende subsidie van € 2.051.009,- voor verder herstel van het landhuis, de Ottomaanse duiventil, de monumentale voorbrug en de restauratie van het indrukwekkende landschappelijke Zocher-park. Stichting Erfgoed Landfort beijvert zich sinds 2017 voor een integrale restauratie van het uit 14de eeuw  stammende Huis Landfort. Tot dat doel behoort ook de herbouw van het in 1945 verwoeste monumentale koetshuis en de reconstructie van de eerder verdwenen moestuin. Na het gereedkomen van de restauratie in 2022, zal Huis Landfort gaan dienen als nationaal centrum voor de Nederlandse buitenplaatsen. Daar kunnen bezoekers kennis geen nemen van deze en andere buitenplaatsen en de Nederlandse (immateriële) buitenplaatscultuur. De bloemrijke (moes-)tuin en het park zullen dan publiekstoegankelijk zijn. Het in stijl ingerichte huis zal dan voor groepen op aanvraag te bezichtigen zijn.

Eerder droegen de provincie Gelderland en talrijke particuliere fondsen, waaronder het Prins Bernhard Cultuurfonds, bij aan het herstel van deze beide bijzondere historische buitenplaatsen.

————————————————————————————–

Noot:

Voor info inzake Huis Landfort; René Dessing, directeur (06 22 801 668).

Voor info inzake Huis Sevenaer; Anja van Norel, directeur (06 53 401 230) 

Foto-credits Huis Landfort: Leontine van Geffen-Lamers (foto Landfort)

Foto-credits Huis Sevenaer: foto 1 Joyce van Katwijk en foto 2 archief Huis Sevenaer

OOK INTERESSANT?
- Advertenties -
 TV beugels of audio beugels kopen? Dat doe je bij de TV beugel Specialist!
 Film brengt een gevoel over

Meest gelezen

Nieuwste reacties