Jeroen Staatsen waarnemend burgemeester gemeente Zevenaar

168 Views

Jeroen Staatsen wordt met ingang van 1 september 2016 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zevenaar. Staatsen (68 jaar, lid van de VVD, wonende in Voorschoten) is sinds 2007 tot heden burgemeester in de gemeente Voorschoten.

Daarvoor was hij waarnemend burgemeester van de gemeente Voorschoten van 2006-2007, in 2006 waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen. Van 2001 tot 2006 burgemeester van de gemeente Den Helder. Van 1989 tot 2001 algemeen directeur/ griffier Provinciale Staten Overijssel van 1983-1988 gemeentesecretaris van de gemeente Rheden. In 1988-1989 was hij 1 e loco-griffier bij de Provincie Gelderland. De heer Staatsen begon zijn politieke loopbaan als gemeenteraadslid voor de VVD in Gouda. Hij zal tot aan de herindeling per 1 januari 2018 aanblijven als waarnemend burgemeester van de gemeente Zevenaar.

De Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje, heeft in goed overleg met een delegatie van de gemeenteraad van Zevenaar (fractievoorzitters, wethouder, gemeentesecretaris en griffier) besloten tot het benoemen van een waarnemend burgemeester in deze gemeente in verband met de vacature die per 1 september a.s. is ontstaan door het vertrek van de huidige burgemeester, de heer drs. J.A. de Ruiter.

De heer Staatsen heeft, voorafgaande aan zijn benoeming, een gesprek gehad met de bovengenoemde delegatie uit de raad van Zevenaar. Daarna adviseerde de delegatie unaniem positief over zijn kandidatuur aan de Commissaris van de Koning, waarna hij besloten heeft hem te benoemen.

De heer Staatsen zal vóór 1 september 2016 worden beëdigd door de Commissaris van de Koning. Het benoemen van een waarnemend burgemeester behoort tot de rijkstaken van de Commissaris van de Koning.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Repeat speelt Rumours!

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!