Nieuwe maatregel tegen drugshandel op straat

5 Views

De gemeente Zevenaar heeft beleidsregels vastgesteld voor de aanpak van drugshandel op straat.
Daarin is bepaald dat wanneer iemand zich schuldig maakt aan het dealen van drugs op straat (dit is
verboden volgens art. 2:74 APV) er, naast het strafrechtelijke traject van de politie, een last onder
dwangsom kan worden opgelegd. De last bedraagt € 5.000, voor handel in softdrugs of € 7.500, voor
handel in harddrugs. De last moet worden betaald na een tweede overtreding voor drugshandel.
Hiermee wordt hopelijk voorkomen dat een overtreder tweemaal in de fout gaat. De verwachting is
dat de dreiging van de dwangsom het straatdealen ontmoedigt.

De laatste jaren is er sprake van een toename van straatdealers in het werkgebied van de politie van het
basisteam Rivierenland Oost (Duiven, Westervoort, Zevenaar). De politie heeft afgelopen jaar regelmatig
dealers aangehouden, maar het strafrecht schrikt hen onvoldoende af. Omdat straatdealen een groeiend
probleem is dat de veiligheid aantast, hebben de drie Liemerse burgemeesters besloten dat zij een bestuurlijke
reactie willen kunnen geven op straatdealen.

Burgemeester Lucien van Riswijk: ‘Drugshandel is een groot probleem. Het vormt een ernstige inbreuk op de
openbare orde en leidt tot een onveilige en onprettige leefomgeving. Elke inwoner van de gemeente Zevenaar moet
zich veilig voelen in zijn of haar eigen leefomgeving. Met deze nieuwe maatregel willen we de drugshandel in
gezamenlijkheid een halt toeroepen’.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!