Wmo Raad Duiven wordt Raad voor Sociaal Domein Duiven

86 Views

In 2015 is er veel veranderd op Wmo-gebied. Taken van de Rijksoverheid zijn ondergebracht bij de gemeente en die vraagt op haar beurt steeds meer van haar inwoners. Ook de rol van de hulpvrager verandert. Liet je voorheen de zorg over aan anderen, nu wordt er van je verwacht, dat jíj de regie zelf in handen neemt en aangeeft wat je wel en wat je niet wilt. De vele veranderingen op Wmo-gebied, maar ook op aanverwante wetten als de nieuwe Jeugdwet 2015 en de Participatiewet 2015 betekenen extra aandachtsgebieden voor nu nog de Wmo raad. Bij deze nieuwe rol hoort een nieuwe naam: Raad voor Sociaal Domein Duiven.

Het werkgebied van de Wmo Raad Duiven is veranderd door de nieuwe wetgeving. Burgers moeten meer deelnemen aan (participeren in) de samenleving op het gebied van jeugd, leven (welzijn en zorg), werk en inkomen. Dit vergt een andere manier van denken. Mensen worden geacht uit te gaan van hun eigen kracht en werken aan hun zelfredzaamheid. De Raad zet zich in voor alle inwoners van Duiven, kwetsbaar of niet kwetsbaar, met of zonder beperking, jong of oud, zodat zij binnen hun eigen mogelijkheden mee kunnen doen in onze maatschappij. Als leden van de Raad willen we een ‘luisterend oor’ zijn voor de inwoners en samen werken aan een leefbaar Duiven.

Samen met de gemeente kijken we hoe wij onze rol als adviseur kunnen uitbreiden naar alle wetten in het Sociaal Domein. De bedoeling is dat we vanaf 1 januari 2017 het College ook gaan adviseren op de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarom is onze naam vanaf nu Raad voor Sociaal Domein Duiven. Om alle inwoners van Duiven nog beter van dienst te kunnen zijn, doen wij een beroep op onze achterban en inwoners om vragen, geluiden en knelpunten aan ons te melden. Wij kunnen met uw bijdrage het college van burgemeester en wethouders op die manier nog beter adviseren.

Helpt u ons om ons motto ‘meedoen mogelijk maken’ uit te dragen? Kijk eens op onze geheel vernieuwde website www.rvsdd.nl of mail ons info@rvsdd.nl

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Repeat speelt Rumours!

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!